Změna – věc společná 

 

Změna je předpokladem růstu. Není však jednoduché, aby zaměstnanci změnu pozitivně přijímali, a už vůbec ne, aby ji sami iniciovali. Díky týmové a individuální spolupráci s koučem dosahujeme aktivního přístupu zaměstnanců ke společné tvorbě a realizaci záměrů. Moderujeme diskuzi, vtahujeme do debaty, sdílíme zkušenosti, docházíme ke společným kreativním řešením.

 

Co například pomáháme společně vyřešit?

 • revize systému hodnocení a motivace lidí
 • rozvoj obchodní a marketingové strategie
 • optimalizace procesů
 • proces sdílení znalostí a zkušeností ve firmě

 

Nabízíme individuální a týmovou práci na téma:

 

ZMĚNA JAKO PŘÍLEŽITOST K RŮSTU – KREATIVNĚ, TÝMOVĚ A HRAVĚ

Jaké prekérní situace pomáháme změnit?

 • Náš tým nedrží pohromadě
 • Lidé jsou demotivovaní a málo iniciativní
 • Naši lidé nevyznávají firemní hodnoty
 • Lidé u nás se vzájemně nerespektují
 • Potýkáme se s odlišnostmi kultur a vnímání
 • Lidé nemají cíl firmy za svůj
 • Lidé nadřazují cíl jednotky nad cíl firmy

Pomůžeme vám …

 • vtáhnout do společné tvorby zaměstnance
 • vymyslet originální a efektivní řešení
 • motivovat tým ke změně
 • táhnout za jeden provaz
 • překonat obavy ze změny
 • využít vaše společné know-how a maximum vašeho potenciálu

Výstupem naší společné práce je:

 • Písemné shrnutí záměru
 • Rozdělené úkoly, termíny a zodpovědné osoby
 • Originální a efektivní řešení
 • Společná tvorba a motivovaní zaměstnanci

Team