Pěstování firemní kultury


Naším cílem je Váš úspěch a radost ze (spolu)práce. 

 

Společně s Vaším týmem pomáháme vytvářet místo, kde lidé mohou říci

  • seberealizuji se
  • vím, co dělám a proč
  • táhneme za 1 provaz
  • nežijeme jenom prací
  • spoluvytvářím to, v čem žiji

Seberealizuji se

Dělám to, z čeho mám radost, i když se někdy nevyhnu rutinně. Ke své práci dostávám zpětnou vazbu, která je pro mne důležitá a zároveň svou zpětnou vazbou ovlivňuji dění ve svém okolí. Díky získávaným zkušenostem rostu odborně, profesně i osobnostně a to mne těší.

 

Vím, co dělám a proč

Neplním slepě příkazy, které někdo nahoře vymyslí. Projekty a úkoly, na kterých pracuji, mají smysl. A já vím jaký. Management si totiž dává práci a čas nové cíle a úkoly vysvětlit a diskutovat. Informace o plnění našich vizí, cílů, plánů a provozních věcech jsou pro mne otevřené a snadno dostupné. Vím, kam jdeme a čeho chceme dosáhnout.

Táhneme za 1 provaz

Na tvorbě vizí, cílů a plánů spolupracujeme. Management vytváří strategii na základě vlastního záměru, ale také informací z provozu. Při vytváření záměru vychází i ze zkušenosti týmů a jednotlivců. Hodnoty jsou pro nás živé téma, které zkoumáme a posouváme. Důležité jsou jak ty finanční, tak ty, co si za „prachy nekoupíš“/ lidské.

 

Nežijeme jenom prací

Chodit do práce pro mne není jen způsob, jak vydělávat peníze. Těší mne spolupracovat s lidmi, se kterými se doplňuji. S řadou z nich rádi trávíme společný čas i nepracovně. Zajímáme se jeden o druhého a podnikáme spolu akce, které nás baví.

Spoluvytvářím to, v čem žiji

Není mi lhostejné, v čem žiji. Vím, že co si navařím, to si i sním. Proto přebírám zodpovědnost za své vztahy s lidmi, prostředí, jež spoluvytvářím, a za svůj život. Investuji svůj čas a energii do vytváření prostředí a podmínek, ve kterých je mi dobře a to s respektem k názorům, potřebám a zkušenostem ostatních.

 

Společnosti, která naplňuje hodnoty, jenž jsou v souladu s naší filosofií, udělujeme jedinečné malované ocenění. 

Team