Personální management

 

Vytváříme personalistiku s lidskou tváří. Měníme slovník v oblasti personalistiky – měníme přístup:

 

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ

Mnoho zaměstnanců, ale i manažerů, považuje „hodnotící rozhovory“ za nutné zlo. Učíme manažery, jak zpětnou vazbou motivovat a neodradit, jak předcházet frustraci či vyhoření zaměstnanců a jak motivovat ke spolupráci na společném cíli. Společně identifikujeme osvědčené a nevyhovující prvky motivačních rozhovorů a poté vytvoříme funkční systém zpětné vazby. Společně pracujeme na tom, aby se při rozhovoru, pokud možno, cítil dobře zaměstnanec i manažer. Samozřejmostí je spolupráce při tvorbě motivačních systémů a popisů pracovních rolí.

.

KREATIVNÍ HR MARKETING

Personalistika vyžaduje čím dál více kreativity v tom, jak „nedostatkové lidi“ na trhu práce zaujmout a přesvědčit, že vaše firma je pro ně tím nejlepším řešením. Konzultaci na téma „Kreativní personální marketing“ poskytujeme díky využití skupiny expertů v oblasti personálního marketingu, náboru a kreativního PR. Výstupem společné práce je zpracovaný kreativní manuál pro firemní personální marketing.

VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ

Zavádíme metodiku výběru zaměstnanců založenou na dlouholeté praxi našich personálních konzultantů a psychologů. Součástí metodiky je zaškolení personalistů a manažerů do psychologických souvislostí, vedení pohovoru a aplikace odborných, výkonových a osobnostních testů.

Team