Adéla Humlová
Jednatelka společnosti
Konzultace, koučink, workshopy

Adéla se zabývá koučinkem a moderováním firemních workshopů. Při této práci zhodnocuje své zkušenosti z personalistiky, podnikání a sebezkušenostního výcviku v oblasti osobního rozvoje (Principy života). Při práci s týmy propojuje diskuzi o pracovních tématech s osobním rozvojem a zážitkovou pedagogikou. Dlouhodobě vedla a spoluvlastnila personální agenturu Axios. Svou kariéru začínala jako poradce pro výběr ERP systémů. Později se účastnila analýz několika CRM systémů a systému pro znalostní, informační a personální management.

Reference: HALLA, Solutions for Media, Univerzita Pardubice, UNICORN, ADASTRA, TVO Group, Danone, STMicroelectronics, Pražská plynárenská, Omnicom Media Group, J.K.R, 2C, Poster Media Network

Eduard Hlava_1

Eduard Hlava
Byznys analytik, konzultant
Zavádění změny, konzultace

Eduard je podnikatel, konzultant s důrazem na obchodní cíle a užitek majitelů firem. Pomáhá firmám v těchto oblastech: obchodní cíle a strategie, ladění vizí majitelů firem, optimalizace procesů a pracovních postupů, zvyšování hodnoty digitálních produktů a služeb, kombinování různých technologií přístupů a produktů, výběrová řízení. Vždy kombinuje byznysový přístup s důrazem na zvyšování potenciálu produktu či služeb, s technickými znalostmi o fungování aplikací a e-commercových produktů či služeb. Eduard prošel jak prací v korporátu, státní instituci, tak též vedl a je majitelem společnost Neternity.

Daniela Černá
Konzultantka, lektorka
Personální management, zavádění změny

Svou kariéru v HR začínala jako konzultantka vzdělávacích programů v poradenské společnosti a dále jako manažerka rozvoje lidských zdrojů ve společnosti ČEZ. V letech 2006 až 2013 působila na seniorních manažerských pozicích ve společnostech ČSOB a Vodafone, kde byla zodpovědná za strategii vzdělávání, rozvoje kariéry a získávání zaměstnanců a za politiku odměňování a benefitů. Zároveň se podílela na mezinárodních rozvojových projektech. V současnosti působí jako konzultantka HR projektů a lektorka. Zkušenosti získala mj. prací na projektech: Redesign organizační struktury společnosti – implementace změny, Implementace HR systémů (SAP, Elanor a jiné), Design talentových programů, Onboarding program pro zaměstnance a seniorní lídry, Outplacement – program na podporu odchozích i stávajících zaměstnanců a manažerů, Program pro rodiče na MD/RD. Specializuje se na lektorské a prezentační dovednosti, manažerské programy, Workshopy pro rodiče, vracející se z MD/RD (jak napsat životopis, kde hledat pracovní příležitosti, příprava na výběrový pohovor atd.)

Reference: Vodafone, ČEZ, ČSOB

Petr Kučera
Byznys konzultant, simulační byznys hry, aplikace IS
Zážitková pedagogika 

Majitel a konzultant ve společnosti POWER PATTERNS, která se zabývá optimalizací výkonu firem díky zefektivňování procesů a lepšímu využívání IT technologií. Pomáhá klientům rozvíjet management s využitím podnikatelských her. Vystudoval Technickou kybernetiku a Teoretickou kybernetiku a teorii systémů na MFF UK. Podílel se na vývoji řídicích systémů pro elektrárny nebo pro řízení automatů a robotů ve Výzkumném ústavu automatizačních prostředků. Byl jedním ze zakladatelů společnosti KOMIX s.r.o., kde pracoval 20 let na pozici generálního ředitele.

Reference:  Škoda Auto, TAČR, Státní zemědělský intervenční fond, Ministerstvo pro místní rozvoj, Tate International, xPort

Pavel Sudík
Life kouč, průvodce přes žhavé uhlí
Zážitková pedagogika

Při práci s klienty využívá více než pětadvacetileté zkušenosti z oblasti motivace, ale i background aktivního profesionálního kouče (je držitelem mezinárodní certifikace kouče pro metodologii koučování podle pravidel mozku – Results Coaching, Austrálie). Absolvoval čtyřletý výcvik ericksonovské hypnoterapie (akreditováno psychiatrickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně). Ve své praxi zužitkovává znalosti systemického neuro-lingvistického programování (NLP). Je žákem slavného amazonského šamana  Dona Guillermo. Miluje takové věci jako chodit po žhavém uhlí bosou nohou – firewalk je jeho vášeň a věnuje se jí řadu let. Je zakladatelem Institutu pro zrychlené učení Hampson – předního pracoviště pro velmi intenzivní pobytovou výuku angličtiny.

Významné reference:  Česká spořitelna, Microsoft, Hypoteční banka, Komerční banka, O2

Pavel Kolínský
Lektor
Zážitková pedagogika – outdoor, hry

Lektor vzdělávacích programů a kurzů pro manažery, dobrovolníky a pracovníky sociálních a humanitárních organizací, studenty. Tyto kurzy a školení nejen aktivně provádí, ale ve spolupráci s klienty též sestavuje na základě jejich vzdělávacích potřeb. Zaměřuje se speciálně na problematiku didaktického využití her.Vedle těchto svých hlavních aktivit rovněž vyučuje na vysokých a vyšších odborných školách, vede praxe studentů humanitární a sociální práce v zahraničí a je činný v občanském sektoru.

Tomáš Jireček
Lektor osobnostního rozvoje
Zážitková pedagogika, improvizace

Tomáš pracuje jako lektor osobnostního rozvoje a soft skills. Jeho hlavním nástrojem je aplikovaná improvizace, kde si půjčuje techniky, které mu fungují jako herci při divadelní improvizaci a aplikuje je do osobního a pracovního života.  Tomáš je hercem divadelní skupiny Paleťáci, učí na Pardubické univerzitě, moderuje společenské akce a spoluvlastní firmu Improvision. V současné době je v dramaterapeutickém výcviku a učí se od mnoha českých i zahraničních  lektorů. Jeho největší hodnotou je svoboda a vadí mu mrhání. Největší plýtvání vidí v tom, když lidé nedělají, v čem jsou dobří, co je baví a zároveň tak nemohou být užiteční pro ostatní. Proto je chce podporovat v tom, aby našli své talenty a ty rozvíjeli.

Reference: Česká spořitelna, Iveco, Partners, Brammer, eBRÁNA, QC Group, Univerzita Pardubice, Charita, Amalthea, Magistrát města Pardubice

Andrea Moličová
Lektorka osobnostního rozvoje
Zážitková pedagogika, improvizace

Lektor vzdělávacích programů a kurzů pro manažery, dobrovolníky a pracovníky sociálních a humanitárních organizací, studenty. Tyto kurzy a školení nejen aktivně provádí, ale ve spolupráci s klienty též sestavuje na základě jejich vzdělávacích potřeb. Zaměřuje se speciálně na problematiku didaktického využití her.Vedle těchto svých hlavních aktivit rovněž vyučuje na vysokých a vyšších odborných školách, vede praxe studentů humanitární a sociální práce v zahraničí a je činný v občanském sektoru.

Hana Humlová
Projektová manažerka

Hanka začínala jako produkční soukromých i veřejných eventů v hudebním klubu, jehož se později stala manažerkou a získala tak praxi v oblasti řízení, obchodu a marketingu. Své zkušenosti zužitkovala i na menších projektech například jako manažerka soutěže reklamních předmětů pro Asociaci 3D reklamy. V Sofidee se nyní podílí na vytváření firemní strategie a její realizaci. Dále zajišťuje prezentaci společnosti na webu a sociálních sítích a stojí u zrodu nových projektů, na které se můžete brzy těšit.

Team