Semináře a workshopy na klíč

 

Další inspirativní semináře najdete zde.

Objevte a prodejte svůj potenciál

Jednodenní seminář

Proč některý obchodník vydělává 30 000 Kč a jiný dvakrát tolik? Rozdíl je nejen ve zkušenostech, ale i v sebevědomí. Sebe-vědomí je založeno na znalosti toho, co umím, co neumím a na zdravé pochybnosti o sobě. Sebevědomý člověk umí otevřeně sdělovat i nepopulární názory a o to je pro firmu cennější. Poznávat svůj potenciál a umět ho plně využívat je úkol hodný celoživotního projektu.

 

Díky semináři si můžete:

 • uvědomit další oblast vašeho potenciálu
 • ujasnit představu o vašem dalším možném rozvoji a uplatnění
 • zvážit své hodnoty
 • rozvinout svou schopnost projevit a prodat sebe a svůj názor

Uražená holkaPsychologie pro manažery

Jednodenní seminář

Čím lépe poznáte charaktery ve svém týmu, tím snáze je budete řídit a motivovat. Vést dobře svůj tým vyžaduje dobře znát každý jeho článek. Různé postoje a vlastnosti člověka spolu souvisí. Přijďte se seznámit s těmito principy a naučit se je využívat.

 

Díky semináři se můžete naučit:

 • pracovat s potenciálem vašich zaměstnanců na individuální rovině
 • prohlédnout jejich výmluvy a manipulaci
 • řídit a motivovat systematicky a s citem
 • inspirovat lidi pro společný cíl
 • přimět zaměstnance k převzetí vlastní zodpovědnosti a iniciativy
 • pracovat a využívat své pocity a emoce

Vyjednávání s náročným klientem

Jednodenní trénink

Pro každého je jeho náročný klient jiný. Některý má přehnaná očekávání, někdo uplatňuje mocenský přístup, jiný je nespolehlivý, nemluvný, nebo neumí zformulovat své potřeby. Řídit rozhovor ke zdárnému konci vyžaduje nejenom umění vnímavosti, představivosti a trpělivosti, ale také schopnost sebevědomého a partnerského přístupu.

 

 

Díky semináři se můžete naučit:

 • formulovat otázky, díky kterým si utvoříte komplexní představu o potřebách klienta
 • nenechat se vmanipulovat do situace, která je za hranicí win-win řešení
 • rozhovor s klientem řídit a mít ho ve svých rukách
 • jednat sebevědomě a partnersky

Pěstujeme firmu, ve které je radost pracovat

Půldenní workshop

O dobré zaměstnance je boj. Lidé dnes více než dřív hledají v práci uspokojení a radost. A to je výzva jak pro ně, tak pro zaměstnavatele. Nejde jen o to vydělávat peníze, ale také se do práce těšit. Pěstování firmy, která má nejen výsledky, ale i prostředí, ve kterém lidé pracují rádi, je otázkou komplexního přístupu a mnohdy nejednoduché práce s lidmi.

 

Na semináři se můžete dozvědět:

 • Je možné nadchnout lidi pro práci na cílech, které se upečou v managementu?
 • Jak u lidí překonávat rezistenci, mlčení, strach, či dokonce odpor?
 • Jak si získat respekt a důvěru zaměstnanců?
 • A jak vypěstovat firemní kulturu, ve které je radost pracovat?

Lídr vs. vedoucí

Jednodenní seminář

Ne každý vedoucí je lídr a ne každý lídr je vedoucí. Většina manažerů ocení spolehlivé, iniciativní zaměstnance, kteří rádi přicházejí s novými nápady a ještě raději je společně realizují. Velmi často je to však pouze zbožné přání manažera a realita vypadá tak, že vykřesat z lidí na poradě názor a zapálení pro věc, se zdá téměř nemožné. Jak z toho ven?

 

 

Na semináři se můžete dozvědět:

 •  Jak u lidí probudit iniciativu a zájem?
 • Čím je vtáhnout do děje a naučit přijímat vlastní zodpovědnost?
 • Jak pro ně být lídrem, kterého respektují?
 • Kdy být demokratický a kdy direktivní?
 • Co způsobí, že si šéf získá autoritu?

Seznamte se, prosím

Sebepoznávací dvoudenní seminář

V různých životních situacích zaujímáme různé postoje. Někdy jsme sebevědomí, někdy naopak nejistí a někdy nás může přepadnout nepochopitelný strach. Někdy se stáváme nevědomě závislými na různých osobách či situacích. Proč jsou pro nás některé situace z hlediska našich emocí tak těžko uchopitelné? Jak se zorientovat v protichůdných motivacích, pocitech a emocích? Jak díky svému sebepoznání zlepšit vztah k sobě, k lidem a s lidmi?

 

Na semináři můžete:

 • objevit zdroje své síly a pochopit zdroje své nejistoty
 • poznat své skryté motivace – tedy alespoň některé  :)
 • lépe pochopit, přijmout a ocenit sebe i ostatní
 • rozšířit své vnímání a využívání pocitů, intuice a emocí
 • pochopit a uzavřít minulou zkušenost

Emoce_výřez

Emoce a konflikty v našich rukách 

Jednodenní seminář

Se schopností člověka sdílet své názory roste jeho schopnost prosadit se, vycházet s ostatními a jít svou vlastní cestou. Objevte způsob, jak odstraňovat bariéry v komunikaci a podporovat tvůrčí spolupráci.  Zjistěte, jak odhalit manipulaci a jak jí efektivně čelit. Přijďte se seznámit s „anatomií konfliktu“ a s tím, jak ho společně zvládnout.

 

Na semináři se můžete na praktických příkladech naučit:

 • reagovat v rozhovoru, který se vyvinul do patové situace nebo eskaloval do nepříjemných emocí
 • poskytnout negativní zpětnou vazbu
 • zvládnout agresivní chování druhého
 • motivovat ostatní ke sdílení svého názoru
 • vnímat své emoce a způsob, jak s nimi pracovat

Ženy a management

Jednodenní seminář

Hodně se mluví o malém zastoupení žen v managementu. Co brání masivnějšímu uplatnění žen ve vedoucích pozicích? Je na ženách, aby se více prosazovaly, nebo je na společnosti, aby jim vytvářela lepší podmínky?

Co může každá z nás udělat pro svou seberealizaci a spokojenost? Jak se lze prosadit v mužském managementu? Co udělat proto, abych zvládla obavy z manažerské pozice?

 

Na semináři se můžete dozvědět či objevit:

 • jak nás ovlivňují genderové role a jak může každá žena sama za sebe změnit své postavení ve společnosti
 • jaké individuální mechanismy nám často brání v naší vlastní seberealizaci a spokojenosti?
 • jak být manažerkou a nepotlačovat svou ženskou stránku
 • jak sladit svou roli matky a manažerky
 • jak se vyznat v našich emocích, pocitech a protichůdných motivacích

Jak hodnotit a přitom motivovat?

Jednodenní seminář

Hodnocení zaměstnanců bývá často nepříjemným zážitkem jak pro zaměstnance, tak pro jeho nadřízeného. V takovou chvíli často ztrácí svůj hlavní smysl – motivovat. Přijďte se seznámit s příklady z praxe a inspirovat se v diskuzi o tom, co se v hodnotících a motivačních systémech osvědčilo a co nikoli. Najděte svůj vlastní styl a natrénujte motivační rozhovor.

 

 

Na semináři se můžete:

 • seznámit s příklady a principy hodnotících a motivačních systémů
 • vytvořit a konzultovat svůj vlastní systém hodnocení
 • natrénovat poskytování zpětné vazby v náročné situaci
 • motivovat, inspirovat, nebo dokonce nadchnout svůj tým

naborÚvod do personálního managementu

dvoudenní seminář

Úspěch firmy stojí na lidech. Zmýlit se při výběru je pro firmu velmi drahá zkušenost. Smyslem semináře je seznámit vás se způsoby prověřování vlastností a schopností kandidátů, ale také ukázat, jaké psychologické souvislosti se skrývají za jednotlivými vlastnostmi. Díky uvědomění si těchto souvislostí získává manažer cenný nástroj, jak s těmito psychologickými aspekty pracovat při náboru a později při hodnocení a motivaci zaměstnanců. První den vás seznámíme s osvědčenými postupy při prověřování kandidátů. Ve druhém dni se pak zaměříme na průběžnou práci s potenciálem lidí a na systém hodnocení a motivace jako základní manažerský nástroj pro řízení.

 

1. Školící den – Mapování potenciálu člověka v náborovém procesu

 • Jaké jsou souvislosti mezi vlastnostmi jako: zodpovědnost, schopnost přijímání zpětné vazby, otevřenost v komunikaci, vnímání pocitů, cílevědomost, dominance či submise, ambice, vědomí jedinečnosti, zaměření na vztahy či na cíl, práce s emocemi, a další
 • Které otázky nám mohou pomoci člověka co nejlépe poznat
 • Na co využít rozhovor a na co dotazník
 • Jak můžeme ověřit reference a přitom eliminovat možnosti zkreslení zpětné vazby
 • Jak pracovat s dojmy svými i ostatních hodnotitelů
 • K čemu nám může pomoci hodnotící formulář a jak může vypadat
 • Jak prověřit schopnosti kandidáta prostřednictvím modelové situace a na co se zaměřit při její přípravě

 

2. Školící den – Rozvíjení potenciálu člověka prostřednictvím hodnocení a motivace

 • Co tvoří základní motivační faktory člověka
 • Jak motivovat přirozeně bez finanční složky
 • Jak využít hodnotící rozhovor k řízení výkonu, motivaci a rozvoji potenciálu člověka
 • Jak vést hodnotící a motivační rozhovor
 • Jaký je rozdíl mezi naučením se techniky vedení hodnotícího pohovoru a pochopením podstaty principu hodnocení a motivace
 • Jak vést evidenci související s plánováním odborného a kariérního rozvoje
 • Jaké jsou principy hodnotících a motivačních systémů

Team